Vanhees Metalen

Voorwaarden, erkenningen & info

Wetgeving, huisregels & beperkingen


Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteitskaart te registreren, gelieve daarom uw identiteitskaart bij de hand te houden als u komt ontvangen.


Door de aanhoudende kabeldiefstallen bij de spoorwegen is er een wet van kracht die bepaald dat ALLE kabels en koper afkomstig van kabel niet contant mag uitbetaald worden. Wij voeren deze betalingen uit per overschrijving. Als u kabel of koper afkomstig van kabel aanlevert gelieve dan uw rekeningnummer mee te brengen (of bankkaart).

Er is een cash beperking tot 500 euro. Boven dit bedrag wordt altijd een overschrijving uitgevoerd.

HUISREGELS

 • Indien u onze werf voor de eerste maal bezoekt, verzoeken wij u uw voertuig aan de kant te plaatsen en u aan te melden op het bureel.
 • De snelheidslimiet op het ganse terrein is 15 km/uur.
 • U betreedt de werf op eigen risico. Het wordt u aangeraden veiligheidsschoenen of stevig schoeisel te dragen op de werf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (incl. lekke banden).
 • Veiligheidsinstructies van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.
 • De interne verkeersaanduidingen dienen te worden nageleefd.
 • Indien u ons bezoekt als particulier dient u ALTIJD in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.
 • In geval van nood dient u de instructies van ons personeel strikt op te volgen. Begeef u kalm en onder begeleiding naar het verzamelpunt.
 • Roken is in verschillende zones verboden. Daar waar rookverbod geldt dient dit strikt opgevolgd te worden.
 • Maken van foto’s of beeldmateriaal zonder uitdrukkelijke toelating van de directie is verboden.
 • Bezoekers krijgen enkel toegang tot die zones die worden aangeduid door ons personeel. Alle andere zones en gebouwen zijn verboden om te worden betreden.
 • Het achterlaten van NIET door ons goedgekeurd materiaal en/of afval is ten strengste verboden.

 

Algemene acceptatie- & aankoopvoorwaarden


Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, koopt Harzé Oude Metalen uitsluitend metalen onder voorwaarden, zoals hierna geformuleerd. 

De aangekochte metalen zullen steeds vervoerd worden op risico van de verkoper, tenzij anders overeengekomen. Plaatsing van containers gebeurt te allen tijde onder verantwoordelijkheid van de klant en mogen alleen gebruikt worden voor het laden van metalen. Deze goederen dienen vrij te zijn van verontreiniging

Bij schade of diefstal van een container, wordt de nieuwwaarde bij de klant in rekening gebracht. 

Bij vermenging van verschillende kwaliteitssoorten, zal de aankoopprijs van de gehele levering herleid worden tot het tarief van de laagste kwaliteit. 
De aangevoerde materialen worden enkel aanvaard indien zij vrij zijn van stoorstoffen zoals:
 • asbest- en asbesthoudende materialen
 • giftige en explosiegevaarlijke stoffen
 • radioactieve stoffen
 • alle PCB houdende elektronische componenten zoals condensatoren

Indien bij sortering blijkt, dat een verontreiniging geconstateerd wordt, is de leverancier aansprakelijk en dient hij de kosten te betalen.

Indien de metalen verontreinigd zijn, zal de hoeveelheid van het verontreinigd materiaal in mindering gebracht worden van het totale gewicht. De verontreiniging zal door Harzé Oude Metalen  afgevoerd worden naar de daartoe gelegerde stortplaats, op kosten van de verkoper. Afgekeurde goederen worden op kosten van de klant retour geladen. 


Aanvaarde afvalstoffen

Volgende materialen worden aanvaard:
 • Ferro metalen (ijzer, gietijzer, plaatijzer, ijzerdraaisel, ...)
 • Non-ferro metalen (koper, aluminium, zink, lood, ...)
 • Elektrische kabelafval (incl. grondkabels)
 • Roestvrij staal
 • Loodaccu's
 • Elektrische transformatoren indien deze voorafgaandelijk gereinigd zijn en vergezeld zijn van een reinigingsattest (olievrij).
 • ...

Volgende afvalstoffen vallen onder “specifieke voorwaarden”

Niet gedepollueerde voertuigwrakken 
Indien beschikbaar moeten de voertuigdocumenten (inschrijvingsbewijs, keuringsverslag en gelijkvormigheidsattest) ter beschikking worden gehouden. De voertuigwrakken mogen niet worden samendrukt of samengeperst en ze mogen géén stoorstoffen bevatten. Autobanden worden enkel aanvaard bij aanlevering van een complete wagen. 

Metalen brandstofhouders 
Deze houders worden enkel aanvaard indien ze worden vergezeld van een reinigingsattest afgeleverd door een geregistreerde IHM (inzamelaar, handelaar, makelaar) 

Spuitbussen, brandblussers 
Spuitbussen en brandblussers (poederblussers) worden enkel aanvaard als ze volledig leeg zijn. 

Metalen verpakkingen (o.m. verfblikken, vaten, …)
Metalen verpakkingen moeten schraapschoon én uitgelekt zijn. Verpakkingen die giftige producten (GHS 06) hebben bevat worden niet aanvaard. De originele etiketten mogen niet worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. 


AEEA

Wij aanvaarden enkel huishoudelijke AEEA afkomstig uit België. Het aangeboden AEEA mag geen etensresten, verpakkingen of beschermingsmaterialen bevatten. Volgende afvalstromen worden niet aanvaard:
 • gasflessen (uitz .indien aangeleverd via de fabrikant/eigenaar)
 • apart aangeleverde LPG tanks indien niet vergezeld van reinigingsattest


Containerdienst voor grote hoeveelheden


Voor het ophalen van schrootafval plaatst Harzé Oude Metalen containers op locatie. Dit zowel bij bedrijven, in containerparken, als bij particulieren. 

We beschikken over verschillende containertypes : 2m³ - 15m³ - 30m³ - 40m³ 

Wat kan Vanhees Metalen u bieden:
 • Gratis plaatsing voor grotere hoeveelheden
 • Snelle levering en omhaling van de containers
 • Vlotte betaling aan eerlijke marktprijzen
 • Gratis adviesErkenningen & Vergunningen


Onze milieuvergunning is geldig tot 2034.


Aflevering en verkoop van oude metalen en schroot


Volgende charters werden reeds behaald


Erkenning als inzamelpunt voor PV cycle

Erkenning als inzamelpunt voor bebat


 
Wij betalen voor uw metalen!