Vanhees Metalen

Voorwaarden, erkenningen & info

Wetgeving, huisregels & beperkingen


Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteitskaart te registreren, gelieve daarom uw identiteitskaart bij de hand te houden als u komt ontvangen.


Door de aanhoudende kabeldiefstallen bij de spoorwegen is er een wet van kracht die bepaald dat ALLE kabels en koper afkomstig van kabel niet contant mag uitbetaald worden. Wij voeren deze betalingen uit per overschrijving. Als u kabel of koper afkomstig van kabel aanlevert gelieve dan uw rekeningnummer mee te brengen (of bankkaart).

Er is een cash beperking tot 500 euro. Boven dit bedrag wordt altijd een overschrijving uitgevoerd.

HUISREGELS

 • Indien u onze werf voor de eerste maal bezoekt, verzoeken wij u uw voertuig aan de kant te plaatsen en u aan te melden op het bureel.
 • De snelheidslimiet op het ganse terrein is 15 km/uur.
 • U betreedt de werf op eigen risico. Het wordt u aangeraden veiligheidsschoenen of stevig schoeisel te dragen op de werf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Veiligheidsinstructies van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.
 • De interne verkeersaanduidingen dienen te worden nageleefd.
 • Indien u ons bezoekt als particulier dient u ALTIJD in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.
 • In geval van nood dient u de instructies van ons personeel strikt op te volgen. Begeef u kalm en onder begeleiding naar het verzamelpunt.
 • Roken is in verschillende zones verboden. Daar waar rookverbod geldt dient dit strikt opgevolgd te worden.
 • Maken van foto’s of beeldmateriaal zonder uitdrukkelijke toelating van de directie is verboden.
 • Bezoekers krijgen enkel toegang tot die zones die worden aangeduid door ons personeel. Alle andere zones en gebouwen zijn verboden om te worden betreden.
 • Het achterlaten van NIET door ons goedgekeurd materiaal en/of afval is ten strengste verboden.

 

WAT NIET MAG:

 • Oliefilters
 • Brandstoffilters
 • Hydrauliquefilters
 • Luchtfilters
 • Gesloten vaten
 • Drukrecipiënten met kop/kraan
 • Transformatoren met olie
 • Volle blusapparaten

 

WAT ENKEL MAG MET EEN REINIGINGSATTEST:

 • Brandstoftanks (voor benzinetanks ALTIJD eerst telefonisch contact opnemen)
 • Vaten waarin gevaarlijke producten werden opgeslagen

 

WAT ENKEL MAG MET EEN ATTEST VAN EEN ERKENDE KOELTECHNIEKER:

 • Industriële airco’s
 • Professionele koelapparatuur


Bij twijfel belt u ons best even: 014/21.56.26 of kan u ons een mailtje sturen via info@oudemetalen-harze.be

 Erkenningen & Vergunningen


Onze milieuvergunning is geldig tot 2034.

Wij hebben een gecertifiëerd managementsysteem dat ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 omvat.

Aflevering en verkoop van oude metalen en schroot


Volgende charters werden reeds behaald


Erkenning als inzamelpunt voor PV cycle

Erkenning als inzamelpunt voor bebat


 
“Samen met ons recycleren!”