Omwille van uw en onze veilgheid gelden de volgende regels:

- Indien u onze werf voor de eerste maal bezoekt, verzoeken wij u uw voertuig aan de kant te plaatsen en u aan te melden op het bureel.

- De snelheidslimiet op het ganse terrein is 15 km/uur.

- U betreedt de werf op eigen risico. Het wordt u aangeraden veiligheidsschoenen of stevig schoeisel te dragen op de werf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

- Veiligheidsinstructies van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.

- De interne verkeersaanduidingen dienen te worden nageleefd.

- Indien u ons bezoekt als particulier dient u ALTIJD in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.

- In geval van nood dient u de instructies van ons personeel strikt op te volgen. Begeef u kalm en onder begeleiding naar het verzamelpunt.

- Roken is in verschillende zones verboden. Daar waar rookverbod geldt dient dit strikt opgevolgd te worden.

- Maken van foto’s of beeldmateriaal zonder uitdrukkelijke toelating van de directie is verboden.

- Bezoekers krijgen enkel toegang tot die zones die worden aangeduid door ons personeel. Alle andere zones en gebouwen zijn verboden om te worden betreden.

- Het achterlaten van NIET door ons goedgekeurd materiaal en/of afval is ten strengste verboden. .