Autowrakken

Sinds 1 april 2007 zijn wij erkend als depollutiecentrum voor voertuigwrakken. Alle afgedankte voertuigen moeten ingeleverd worden bij een erkend centrum en alleen deze erkende centra mogen afgedankte voertuigen behandelen en vernietigen , voor alle andere is dit verboden. Het zijn ook enkel de erkende centra die een geldig vernietigingsattest kunnen geven via Febelauto.

Omdat milieu belangrijk is ...

Zorgen wij er samen met u voor om Moeder Natuur zo weinig mogelijk schade te berokkenen, daarom worden auto’s bij ons ontdaan van alle schadelijke stoffen zoals olie, brandstof, filters, banden, accu, enz... en worden de wrakken uiteindelijk bij een erkende shredderinstallatie vermalen tot secundaire grondstoffen. De schadelijke stoffen worden opgeslagen op milieuveilige wijze en afgevoerd naar erkende verwerkingscentra.

Als u een auto brengt om te laten recycleren hebben wij de boorddocumenten nodig (inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en keuringsbewijs) en dient het chassisnummer leesbaar in het voertuig aanwezig te zijn ter controle. Indien u hierover vragen heeft kunt u best even telefonisch contact opnemen.